Render the +1 button


Mr. NGỌC TUẤN

Tel: 082.776.5618
Skype chat
Zalo chatMr. MINH THÀNH

Tel: 084.376.5618
Skype chat
Zalo chatMrs. THÙY NHUNG

Tel: 098.776.5618
Skype chat
Zalo chatHOTLINE

Tel: 091.221.1333
Skype chat
Zalo chat


PHẦN MỀM KẾ TOÁN

ACENT
Thông tư 200/133
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền nhiều doanh nghiệp.
 • Đây đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

PHẦN MỀM NHÀ HÀNG

ACENT BAR
Nhà hàng, Coffee, Bar, Karaoke
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho nhiều mã số thuế.
 • Đây đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

PHẦN MỀM BÁN HÀNG

ACENT SHOP
Cửa hàng, siêu thị, nhà thuốc
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho nhiều mã số thuế.
 • Đây đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

PHẦN MỀM TOUR

ACENT TOUR
Quản lý Vé, Tour, điều hành
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho nhiều mã số thuế.
 • Đây đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

TƯ VẤN

TRẦN PHÁT cung cấp một giải pháp tư vấn thiết kế phần mềm chuyên nghiệp...

THIẾT KẾ

TRẦN PHÁT cung cấp dịch vụ xây dựng thiết kế phần mềm theo yêu cầu đặc thù quản lý ...

DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm chuyên nghiệp, gia hạn bảo hành, đào tạo bổ sung, phục hồi dữ liệu ...