Render the +1 button


Mr. NGỌC TUẤN

Tel: 082.776.5618
Skype chat
Zalo chatMr. MINH THÀNH

Tel: 084.376.5618
Skype chat
Zalo chatMrs. THÙY NHUNG

Tel: 098.776.5618
Skype chat
Zalo chatHOTLINE

Tel: 091.221.1333
Skype chat
Zalo chat


ACENT SHOP

THU NGÂN
8.000.000 VNĐ / 01 Máy tính
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho giao diện thu ngân.
 • Mẫu hóa đơn tùy chọn.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

ACENT SHOP

THU NGÂN - KHO
12.000.000 VNĐ / 02 Máy tính
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền thu ngân và kho hàng.
 • Mẫu hóa đơn tùy chọn.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

ACENT SHOP

THU NGÂN - KHO - ĐỊNH MỨC
18.000.000 VNĐ / 03 Máy tính
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền thu ngân, kho, định mức.
 • Mẫu hóa đơn tùy chọn.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

ACENT SHOP

ACENT-BAR Enterprise
25.000.000 VNĐ / 05 Máy tính
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền thu ngân, kho, định mức, kế toán
 • Mẫu hóa đơn tùy chọn.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu


THÔNG TIN SẢN PHẨM


Các tính năng của Phần mềm bán hàng ACENT SHOP:
Phần mềm bán hàng ACENT SHOP có đầy đủ các tính năng cơ bản, thuận tiện như phần mềm kế toán doanh nghiệp ACENT, và có các tính năng nổi trội như sau:
1. Kết nối thanh toán và kiểm soát hàng hóa qua hệ thống máy đọc mã vạch trong Phần mềm bán hàng ACENT SHOP:
- Giúp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa.
2. Hệ thống kiểm soát hàng hóa và nhân viên một cách hiệu quả và linh động trong Phần mềm bán hàng ACENT SHOP:
- Phần mềm bán hàng ACENT SHOP cho phép Quản lý được doanh số bán hàng theo từng nhân viên và theo từng ca;
- Phần mềm bán hàng ACENT SHOP cho phép Người quản lý kiểm soát được được thu ngân thông qua hệ thống kiểm soát hóa đơn trong ngày. Toàn bộ thông tin hóa đơn, số lần in hóa đơn được thể hiện chi tiết trong hệ thống quản lỷ.
3. Dữ liệu bán hàng, hàng ngày được trực tiếp chuyển vào cho kế toán.
4. Hệ thống kho được trừ một cách tự động khi xuất bán.
5. Có thể thanh tóan qua nhiều cửa thanh toán.
.....
.....
Vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh để biết thêm các tính năng mới...

1. ACMAN - SHOP:- Phiên bản dành cho Shop – Hệ thống cửa hàng
- Thanh toán thông qua máy đọc mã vạch;
- Quản lý chặt chẽ hệ thống thu ngân;
- Quản lý hệ thống hàng hóa, hàng tồn kho;
- Quản lý doanh số đến từng nhân viên ;
- Kết nối với hệ thống kế toán ;
- Xác định kết quả kinh doanh;
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình.


2. ACENT SHOP:- Phiên bản dành cho Shop – Hệ thống cửa hàng
- Hệ thống thanh toán thông qua máy đọc mã vạch;
- Hệ thống thanh toán qua nhiều cửa;
- Quản lý chặt chẽ hệ thống thu ngân;
- Xử lý hóa đơn hàng trả lại ;
- Xuất kho tự động, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho;
- Kiểm kho thông qua thiết bị đầu đọc mã vạch;
- Kết nối với hệ thống kế toán, cung cấp hệ thống kế tóan;
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả từng đối tượng;
- Quản lý doanh thu theo ca bán hàng;
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình


Lưu ý:
- Báo giá trên áp dụng cho Phần mềm đóng gói;
- Chúng tôi sẽ có giá chi tiết sau khi khảo sát quy mô khách hàng và nhu cầu quản lý đặc thù.

TƯ VẤN

TRẦN PHÁT cung cấp một giải pháp tư vấn thiết kế phần mềm chuyên nghiệp...

THIẾT KẾ

TRẦN PHÁT cung cấp dịch vụ xây dựng thiết kế phần mềm theo yêu cầu đặc thù quản lý ...

DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm chuyên nghiệp, gia hạn bảo hành, đào tạo bổ sung, phục hồi dữ liệu ...