Render the +1 button


Mr. NGỌC TUẤN

Tel: 082.776.5618
Skype chat
Zalo chatMr. MINH THÀNH

Tel: 084.376.5618
Skype chat
Zalo chatMrs. THÙY NHUNG

Tel: 098.776.5618
Skype chat
Zalo chatHOTLINE

Tel: 091.221.1333
Skype chat
Zalo chat


KẾ TOÁN

ACENT TAX
3.000.000 VNĐ / 01 MST
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền chỉ dùng cho 1 mã số thuế.
 • Đầy đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

KẾ TOÁN

ACENT Basic
4.000.000 VNĐ / 01 License
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho nhiều mã số thuế.
 • Đầy đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

KẾ TOÁN

ACENT Standard
6.000.000 VNĐ /1 License
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho nhiều mã số thuế.
 • Đầy đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu

KẾ TOÁN

ACENT Enterprise
9.000.000 VNĐ / 1 License
 • Không hạn chế chứng từ nhập vào.
 • Bản quyền cho nhiều mã số thuế.
 • Đầy đủ các phần hành.
 • Kết xuất báo cáo ra excel, pdf,..
 • Tốc độ xử lý nhanh, an toàn dữ liệu


THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Phần mềm kế toán ACMAN- Phần mềm kế toán ACENT Giao diện đơn giản, thân thiện:
-Phần mềm kế toán ACMan, phần mềm kế toán ACENT được thiết kế đơn giản với một màn hình cập nhật số liệu, giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật số liệu và có thể tự tìm hiểu các tính năng của chương trình một cách nhanh nhất.

2. Tính mở của hệ thống:
Phần mềm kế toán ACMan- phần mềm kế toán ACENT cho phép người sử dụng có nhiều lựa chọn khi sử dụng, giúp kế toán tổ chức tốt công tác quản lý tài chính kế toán trên phần mềm:
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACENT Có thể thêm hoặc xóa các tài khoản kế toán một cách linh hoạt.
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACENT Danh mục hàng hóa, khách hàng... được mã hóa theo nhiều cấp độ phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACENT Hệ thống báo cáo tài chính linh hoạt, có thể chỉnh sửa khi chế độ kế toán thay đổi. Người sử dụng có thể lập các báo cáo nhanh, phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACENT Toàn bộ hệ thống báo cáo của chương trình trực tiếp được chuyển ra excel.

3. Hỗ trợ kiến thức khi sử dụng phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACENT:
- Sử dụng chương trình Phần mềm kế toán ACMan- phần mềm kế toán ACENT thường xuyên, kiến thức tài chính của bạn sẽ được nâng cao.

4. Độ chính xác và bảo mật cao khi sử dụng phần mềm kế toán ACMAN- Phần mềm kế toán ACent:
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Dữ liệu được xử lý nhanh và chính xác
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Hệ thống phân quyền sử dụng cho từng người, bộ phận;
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Hệ thống ghi lại các thông tin làm việc.

5. Thích nghi cao khi sử dụng phần mềm kế toán ACman- Phần mềm kế toán ACent:
Phần mềm kế toán ACMan - Phần mềm kế toán ACent phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Có thể làm cho nhiều công ty khác nhau trên cùng 1 License và có thể thay đổi các báo cáo theo ý người sử dụng.

6. Công cụ hỗ trợ khi sử dụng phần mềm kế toán ACMAN - phần mềm kế toán ACent:
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Sao lưu dữ liệu tự động;
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Công cụ lọc với các tính năng nổi trội và linh hoạt;
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh và chính xác nhất;
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Các công cụ cảnh báo tình trạng kho hàng và cảnh báo công nợ khách hàng;
- Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent Hệ thống chuyển kho tự động, giúp giảm thiểu công việc của kế toán;
- Đặc biệt Phần mềm kế toán ACMAN - Phần mềm kế toán ACent đã tích hợp với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Cục thuế.

1. PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN - SME, ACENT -SME:
- Khống chế 500 bản ghi (chứng từ) trong chứng từ ghi sổ.
- Sử dụng cho 01 năm tài chính.
- Chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
- Mọi tính năng của chương trình không bị hạn chế.
- Hệ thống báo cáo và sổ sách kế toán đầy đủ.
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình.


2. PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN – ONE YEAR, ACENT - ONE YEAR:
- Sử dụng trong 01 năm tài chính.
- Chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
- Mọi tính năng của chương trình không bị hạn chế.
- Hệ thống báo cáo và sổ sách kế tóan đầy đủ.
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình. Phiên bản sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN – ALL TIME, ACENT - ALL TIME:
- Chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
- Mọi tính năng của chương trình không bị khống chế.
- Hệ thống báo cáo và sổ sách kế tóan đầy đủ.
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình.
Phiên bản áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN – SOB, ACENT - SOB:
- Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
- Mọi tính năng của chương trình không bị khống chế
- Hệ thống báo cáo và sổ sách kế tóan đầy đủ
- Hợp nhất báo cáo tài chính
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình.
Phiên bản áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước

5. PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN – FICB, ACENT - FICB:
- Chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Mọi tính năng của chương trình không bị khống chế.
- Hệ thống báo cáo và sổ sách kế toán đầy đủ
- Hợp nhất báo cáo tài chính.
- Hệ thống giao diện và báo cáo song ngữ ( Việt – Anh).
- Các tính năng xem chi tiết phần DEMO chương trình.
Phiên bản áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Lưu ý:
- Giá sản phẩm phụ thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết cho khách hàng sau khi khảo sát và tư vấn.
- Đối với Khách hàng ngoại tỉnh, chi phí chuyển giao (Đi lại, ăn ở) sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.TƯ VẤN

TRẦN PHÁT cung cấp một giải pháp tư vấn thiết kế phần mềm chuyên nghiệp...

THIẾT KẾ

TRẦN PHÁT cung cấp dịch vụ xây dựng thiết kế phần mềm theo yêu cầu đặc thù quản lý ...

DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm chuyên nghiệp, gia hạn bảo hành, đào tạo bổ sung, phục hồi dữ liệu ...